Misja Domu Pomocy Społecznej

Jordanów należy do Powiatu suskiego. W centrum Rynku Jordanowa znajduje się Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie. W każdym mieście można spotkać różne sytuacje, niesione przez współczesną cywilizację. Ludzie uczą się dostrzegać te, wśród których nie może pozostawać obojętnym, dotyczy to problemów, ubóstwa, narkomanii, bezrobocia, alkoholizmu itd. Problemy ludzi chorych i niepełnosprawnych i ich rodzin dalej pozostają w sferze wstydliwych, o których rzadko się mówi.

Bardzo często w naszej lokalnej społeczności osoba niepełnosprawna to "wyrzutek". Jakże mają się czuć osoby, które świadome swej choroby uświadamiają sobie równocześnie jaka o nich krąży opinia wśród tzw. "życzliwych". W dobie pogoni za pracą, lepszym życiem, możliwością normalizowania często zachwianych relacji pomiędzy najbliższymi rośnie niezauważalnie liczba ludzi, którzy już trafili albo trafią do Domów Pomocy Społecznej. Nasze Domy są otwarte na pomoc tym osobom, które nie są wystarczająco przygotowane do funkcjonowania w życiu społecznym. Naszym celem jest umożliwić tym dzieciom godziwe życie w społeczeństwie. Celem Powiatu jest troska zaspokojenia potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju. Do zakresu działania Powiatu należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ochrony zdrowia, pomocy społecznej; w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Dom Pomocy Społecznej troszczy się o: