Terapia Snoezelen

W związku z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie sfinansowanej z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013 podopieczne mają możliwość korzystania z terapii Snoezelen, czyli terapii Sali Doświadczenia Świata.

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia, które pobudzają i stymulują rozwój zmysłów. Głównym celem takiej terapii jest doświadczanie świata zmysłami wzroku, dotyku, słuchu i węchu. Ponadto, osoby korzystające z terapii mają możliwość odprężenia, zrelaksowania i wyciszenia. Odbiorcami terapii Snoezelen są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami: z upośledzeniem umysłowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem Downa, chorobą psychiczną, zaburzeniami mowy na tle nerwicowym.

Metoda ta pozwala osiągać zaskakujące efekty terapeutyczne, wśród których można wymienić na przykład: redukcję zachowań niepożądanych, poprawę komunikacji i kontaktów z otoczeniem, pobudzenie kreatywności i eksploracji, poprawę koncentracji, otwarcie emocjonalne, redukcję niepokoju i apatii, łagodzenie bólu i stresu, zmniejszenie zmęczenia i wyczerpania.

zdjecie
zdjecie zdjecie