Tak to się zaczęło...


zdjecie W miejscu, w którym obecnie stoi Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży stał pod koniec XIX wieku mały domek, który 1 maja 1929 roku został przekazany aktem darowizny przez rodzinę Moskalskich na rzecz Sióstr Prezentek. Budynek ten w swej długoletniej historii pełnił rolę ochronki, przedszkola, internatu oraz domu dziecka. Obecnie funkcjonuje tam Dom Pomocy Społecznej, który w przyszłym roku będzie obchodził jubileusz 50-lecia swojej działalności.

 

zdjecie Początki pracy na rzecz osób niepełnosprawnych były bardzo trudne, ponieważ w tamtych czasach nie zwracano wystarczającej uwagi na problem niepełnosprawności. Brak było wyspecjalizowanej kadry, która w sposób fachowy zajęłaby się dziećmi specjalnej troski. Mimo tych trudności i braków, siostry służyły swoim podopiecznym otaczając ich troską i miłością. Ogrom pracy sióstr podkreślił kiedyś w wywiadzie doktor Tadeusz Wojdyło mówiąc: „ My lekarze, nie wyobrażamy sobie, żeby tych sióstr mogło tu nie być. Jesteśmy wraz z najwybitniejszymi osiągnięciami medycyny bezsilni. Tu jedynym lekarstwem może być miłość”.

 

zdjecie Z upływem lat problem niepełnosprawności stał się bardziej zauważalny i częściej poruszany w środowisku, co dało możliwość udoskonalenia i rozwoju placówki. Budynek DPS był wielokrotnie remontowany i dostosowywany do potrzeb swoich mieszkanek. Jednak jedną z największych inwestycji była rozbudowa placówki współfinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013, która przyczyniła się do podniesienia jakości usług mieszkaniowych i edukacyjno- rehabilitacyjnych.