Okno na świat


zdjecie Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie współfinansowana ze środków przyznanych przez Europejski Fundusz Regionalny w ramach MRPO 2007-2013 nie tylko podniosła jakość życia w sferze bytowej, ale przede wszystkim przyczyniła się do aktywniejszego uczestnictwa mieszkanek w życiu społecznym i kulturalnym środowiska lokalnego. Podopieczne chętniej biorą udział w różnego typu uroczystościach i imprezach.

 

zdjecie zdjecie

 

W dniach 24 -26.04.2015 roku wzięły udział w uroczystych obchodach 200-lecia powstania 3 Pułku Strzelców Konnych, w których mogły zobaczyć m.in. pokazy musztry konnej, pokazy władania lancą i szablą bądź też pokazy musztry paradnej kompanii honorowej 15 GBZ. Oprócz niesamowitych wrażeń i wspomnień po tak niezwykłym i niecodziennym wydarzeniu mieszkankom DPS pozostały także pamiątkowe zdjęcia.