Niecodzienna uroczystość

zdjecie


W sierpniu 2011 r. została zakończona rozbudowa części mieszkalno-rehabilitacyjnej DPS-u w Jordanowie, współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dzień 15 września 2011 r. wpisuje się w działalność wychowawczo-opiekuńczą Sióstr Prezentek, jako dzień, przynoszący polepszenie warunków mieszkalnych, jak również umożliwiający świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczych wysokiej jakości dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie. A to stwarza warunki na lepsze wypełnianie misji Zgromadzenia.

zdjecie

Uroczystość otwarcia i poświęcenia nowej części budynku, w dniu 15.10.2011r., rozpoczęła się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Szkodonia, w kaplicy domowej Sióstr Prezentek w Jordanowie. Współcelebransami byli ks. Paweł Gunia-proboszcz parafii Jordanów i ks. Kazimierz Gunia-proboszcz parafii Podwilk. Po Mszy św. Ksiądz Biskup, w obecności Gości, poświęcił nową część budynku.

 
zdjecie

W uroczystości wzięli udział m. in.:

 • Pani Alicja Rajczyk - Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów z Departamentu Funduszy Europejskich Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego,
 • Pan Jan Woźny - Wicestarosta Powiatu Suskiego,
 • Pan Józef Białos - Radny Powiatu Suskiego,
 • Pani Krystyna Kozina - Skarbnik Powiatu Suskiego,
 • Pan Krzysztof Cieżak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Pani Barbara Król - Konsultant ds. Pomocy Stacjonarnej
 • Pani Grażyna Borzestowska - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Makowie,
 •  
 • zdjecie
 • Pan Roman Dyrcz - Dyrektor DPS-u w Łętowni,
 • Pani Agnieszka Mroszczak - Wicedyrektor Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
 • Pan Stanisław Job - b. Dyrektor Banku Spółdzielczego w Jordanowie,
 • Przedstawicie Wykonawców inwestycji.
 • Na tej, niecodziennej, uroczystości obecna była Matka Olga Maślanka - przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Prezentek z Siostrami z wielu Domów naszego Zgromadzenia oraz z byłymi dyrektorkami DPS-u.

Uczestnikami uroczystości byli także księża parafii Jordanów:

 • Ksiądz Kanonik Bolesław Wawak ,
 • Księża Wikariusze parafii Jordanów i Klerycy.

 
zdjecie zdjecie zdjecie

Przez rozbudowę istniejącego ośrodka DPS-u w Jordanowie osiągnięto m.in. zwiększenie ilości mieszkalnych pokoi dwuosobowych z łazienkami, uzyskano sale na zajęcia rewalidacyjno-rehabilitacyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt, usunięte zostały bariery architektoniczne przez instalację dźwigu osobowego, podjazdów i dostępu do karetek pogotowia ratunkowego, zmniejszyły się koszty utrzymania ośrodka przez oszczędność energii zużywanej na ogrzewanie wody z kolektorów słonecznych.
Więcej zdjęć wnętrz