Nauka drogą do poznania świata


zdjecie

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Regionalnego była niewątpliwie wielkim wydarzeniem dla jego mieszkanek ze względu na duże zmiany jakie miały miejsce dzięki tej inwestycji. W szczególności należy zwrócić dużą uwagę na rozwój edukacji. Siedem mieszkanek to uczennice Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim. Uczennice niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim objęte są indywidualnym tokiem nauczania, a zajęcia odbywają się na terenie DPS-u.

 


zdjecie

W nowym budynku znajdują się trzy pomieszczenia przeznaczone na prace z mieszkankami służące poprawie jakości świadczenia pomocy edukacyjnej w Domu Pomocy Społecznej. W jednym z takich pomieszczeń organizowane są wszelkiego rodzaju formy teatralne, przedstawienia, apele bądź też akademie.

 


zdjecie

W rozbudowanej części budynku znajduje się również sala przeznaczona do prowadzenia indywidualnych zajęć edukacyjnych. Podopieczne, które nie zakończyły jeszcze obowiązkowej edukacji, a nie są w stanie uczęszczać do szkoły mają możliwość nauki w specjalnie dostosowanej do ich potrzeb i drogi kształcenia sali.

 


zdjecie

Ponadto, w Domu Pomocy Społecznej znajduje się Sala Doświadczenia Świata, w której także często prowadzone są zajęcia lekcyjne. Dzięki odpowiednio wyposażonym pomieszczeniom nauczyciele z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim mają większe możliwości i pole manewru w kształceniu niepełnosprawnych dzieci.

 


s. Bronisława Gwiżdż