Jubileusz 50-lecia Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie


Dnia 9 czerwca miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jordanowie. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym Przenajświętszej Trójcy, której przewodniczył ks. Paweł Gunia, proboszcz parafii Jordanów oraz ks. prałat Bolesław Wawak, który wygłosił okolicznościową homilię. Po Mszy św. obchody przeniosły się do budynku DPS, gdzie zaproszeni goście zostali przywitani przez s. dyrektor Bronisławę Gwiżdż. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji oraz władze Zgromadzenia Sióstr Prezentek. W tak ważnym dniu nie mogło również zabraknąć mieszkanek oraz byłych i obecnych pracowników placówki.Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie byli m. in.:

 • Jacek Kowalczyk - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Zbigniew Hutniczak - Wicestarosta Suski
 • Stanisław Lichosyt - Burmistrz Suchej Beskidzkiej
 • Iwona Bilska - Burmistrz Jordanowa
 • Ryszard Hadka - Przewodniczący Rady Powiatu Suskiego
 • Czesława Madoń - Członkini Zarządu Suskiego
 • Krystyna Kozina - Skarbnik Powiatu Suskiego
 • Agnieszka Mroszczak - Prezes Banku Spółdzielczego w Jordanowie
 • Krzysztof Cieżak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej
 • Agata Kopacz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim
 • Roman Dyrcz - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łętowni
 • Matka Olga Maślanka - Matka Generalna Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 • s. Beata Brzęk - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1978-1984
 • s. Ancilla Fijałkowska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1985-1993
 • s. Konstancja Śpiewak- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie w latach 1993- 2008
 • ks. Grzegorz Wicher - Dyrektor ośrodka Caritas w Zakrzowie
 • Brat Pio Rafał Stróżyński - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ojcowie
 • ks. Paweł Gunia - Proboszcz Parafii Przenajświętszej Trójcy w Jordanowie
 • Ksiądz Prałat Bolesław Wawak
 • Ksiądz Jerzy Skórkiewicz
 • Ksiądz Artur Węgiel
 • Ksiądz Władysław Dańkowski
 • Małgorzata Bednarz
 • Adam Gałka - Dobrodziej mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Jordanowie
 • Katarzyna Katarzyńska - dziennikarka TVP3 Kraków
 • Joanna Adamik- dziennikarka TVP3 Kraków


Podczas uroczystości goście wysłuchali prelekcji s. dr Renty Gąsior pt. „ Działalność DPS dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Prezentek w Jordanowie w latach 1966 - 2016”. Następnie mieszkanki przedstawiły swój program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami. W specjalnie przygotowanym na tę okazję filmie pt. „ DPS z sercem” została przedstawiona historia działalności placówki.

Na przestrzeni ostatnich lat, m.in. dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach MRPO 2007-2013, placówka została zmodernizowana, poprawiła się jakość usług i życia mieszkańców, a pracownicy podczas licznych szkoleń podnieśli swoje kwalifikacje. Obecnie w Domu Pomocy Społecznej pracuje 38 osób, a mieszka 49 podopiecznych o różnych stopniach niepełnosprawności.


Marta Antosiak

 
zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie