Bezpieczny Domlogo1

Nasza placówka realizuje grant pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Pakiet Społeczny Bezpieczny Dom dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży w Jordanowie w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Jordanowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 46 100,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020r

W wyniku realizacji grantu –
A) Doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie oraz ich mieszkańców i pacjentów w środki ochrony indywidualnej niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVIT 19
B) Doposażenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Jordanowie w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.