Dokumenty


Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (PP. Prezentki) posiada Statut i Regulamin organizacyjny. Osobom zainteresowanym dokumenty te są udostępniane na miejscu w DPS w Jordanowie , ul. Rynek 45

Statut Domu Pomocy Społecznej jest opracowany na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 15 kwietnia 2004r., Nr 64.poz. 593, ze zm.)

Regulamin Organizacyjny jest opracowany na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z15 kwietnia 2004r., Nr 64.poz. 593, ze zm.), oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.